RO

Imigrația din Europa de Sud-Est Facilitarea participării și coeziunii la nivel municipal

Dinamica migrației în zona Ruhr a primit un impuls semnificativ odată cu extinderea UE spre est. Pe lângă oportunitățile asociate, regiunea se confruntă și cu provocări. În special în legătură cu libertatea deplină de circulație în UE pentru Bulgaria și România în 2014, au apărut cuvinte la modă precum “migrația sărăciei”, “imigrația în sistemele sociale” și “case cu probleme”. În timp ce, contrar acestor temeri inițiale, la nivel federal a apărut un proces de migrație foarte divers, cu calificări mixte, cu un proces de integrare pe piața forței de muncă în general pozitiv, în cazul unor municipalități din regiunea Ruhr a apărut o imagine contradictorie. Potrivit acesteia, migranții români și bulgari sunt percepuți ca grupuri cu probleme specifice și nevoi de sprijin, care trăiesc din ce în ce mai mult segregate spațial în cartiere dezavantajate. Oportunitățile educaționale și cele de pe piața muncii sunt considerate relativ scăzute. Accesul la locuințe adecvate și la prețuri accesibile este dificil. În plus, mulți imigranți bulgari și români au adesea drepturi limitate la prestații sociale. În același timp, aceștia sunt respinși de către locuitorii din cartiere.
Mai presus de toate, o atribuire generală a minorității etnice a romilor este problematică – în parte și în mass-media. Acest grup este deseori descris ca fiind deficitar și suferă discriminări multiple în regiunile de origine și de sosire.
Proiectul de cercetare “Imigrația din Europa de Sud-Est – Facilitarea participării și coeziunii la nivel municipal” (ZuSudo) abordează aceste provocări pentru migranți și pentru municipalitățile de sosire. Punctul de plecare este o înțelegere a integrării ca strategie de facilitare, ca participare a tuturor persoanelor și grupurilor sociale la coexistența socială și societală cu cea mai mare egalitate de șanse posibilă, ca un proces reciproc de înțelegere și negociere și o invitație de a participa la toate activitățile și domeniile economice, culturale, sociale și politice considerate importante. În acest context, integrarea trebuie gândită și modelată într-un mod foarte diferențiat, în funcție de tipurile respective de migrație (pe termen lung, scurt, migrație de întoarcere), de așteptările și strategiile de acțiune ale migranților și ale familiilor acestora și, în cele din urmă, de condițiile și strategiile din regiunile de sosire și de origine.
În cadrul proiectului, pe de o parte, sunt examinate mișcările de migrație extrem de dinamice, diverse și transnaționale între Bulgaria, România și șase municipalități selectate din zona Ruhr, pentru a putea înțelege complexitatea proceselor de sosire (inclusiv mobilitatea între municipalități și cartiere) și participarea multilocală și transfrontalieră, precum și pentru a analiza mecanismele (posibile) de stigmatizare a acestui grup de migranți.
În acest scop, vor fi cercetate și analizate istoriile familiale, educaționale, profesionale și de migrație, precum și orientările de viață în schimbare ale migranților din cele șase municipalități din zona Ruhr. Condițiile cadrului social care promovează sau limitează oportunitățile de participare vor fi, de asemenea, examinate și discutate cu grupurile de actori implicați. În plus, multitudinea de experiențe din conceptele municipale de integrare și de acțiune, precum și principiile de acțiune ale politicii de integrare respective vor fi înregistrate, comparate și evaluate pentru eficiența lor în cadrul dialogului.

Nivelurile de investigare și obiectivele proiectului
Prin includerea grupurilor relevante de actori, experiențele și propunerile pentru creșterea oportunităților de participare a grupurilor de imigranți și migranți vor fi documentate și supuse dezbaterii, ceea ce poate sprijini municipalitățile în modelarea acestor procese.

Astfel, studiul se va concentra pe trei niveluri:comunități, organizații și familii.
La nivelul municipalităților, conceptele actuale de acțiune vor fi comparate cu nevoile migranților. Aceasta include clasificarea efectelor pandemiei asupra acestui grup de populație. Proiectul promovează, de asemenea, schimbul de experiență între cele șase municipalități participante, sprijină stabilirea unor posibilități de contact eficiente și contribuie la crearea și consolidarea structurilor de cooperare transnațională între regiunile de sosire și regiunile de origine.
Organizațiile de migranți (OM) trebuie sprijinite în dubla lor funcție de punți de legătură între societatea de sosire și societatea de origine și între administrația municipală și migranți. Proiectul sprijină înființarea de noi organizații sau promovarea organizațiilor existente care au legătură cu România și Bulgaria.
La nivelul indivizilor, al gospodăriilor și al familiilor, proiectul își propune să ofere o imagine complexă a condițiilor, cursului și consecințelor imigrației pentru indivizi și familiile acestora, care să depășească “migrația sărăciei”. În acest scop, vor fi documentate biografiile individuale și familiale și va avea loc un schimb de experiență la nivel municipal cu privire la măsurile care pot crește oportunitățile de participare în societatea de sosire.
Abordare și metode
Proiectul urmează o abordare bazată pe metode mixte și combină colectarea de date primare în comunitățile de sosire din zona Ruhr și din regiunile de origine selectate, prin intermediul interviurilor cu experți, al sondajelor și al interviurilor biografice, precum și al analizelor secundare din diverse surse de date. În același timp, acesta integrează elemente de cercetare-acțiune prin furnizarea de informații și discutarea datelor colectate și analizate cu grupurile afectate (migranți, autorități de management, municipalități).

Evenimente și rezultate
Vor fi organizate patru conferințe cu grupurile de părți interesate relevante din zona Ruhr, precum și din România, precum și diferite dialoguri practice. În plus, se va organiza o școală de vară internațională pentru a promova interesul științific orientat spre aplicații în acest domeniu.

Raport de cercetare: Grupul țintă / Comunitatea științifică
Document de politici (în germană, română, bulgară): grup țintă municipalități din cele trei țări
Recomandări de acțiune: Grup țintă MO, sponsori independenți, comunități religioase, parteneri media.
Rezultatele studiului prelucrate de mass-media (portrete foto și video, articole de ziar)

Durata
aprilie 2021 – martie 2024

Implementare
Ruhr-Universität Bochum, Catedra de Sociologie / Organizare, Migrație, Co-determinare